องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี: www.wangmuangsao.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 34 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่งจังหวัดสระบุรี ที่ 1295/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด และมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 [ 30 พ.ค. 2564 ]3
2 ขับรถออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัยให้ถูกวิธีด้วยนะคะ [ 28 เม.ย. 2564 ]3
3 “ขอความร่วมมือชาวตำบลวังม่วง ร่วมใจใส่แมสเมื่อออกนอกบ้านทุกครั้ง” ด้วยความปรารถนาดีจาก นายมานะชัย สุนันตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง [ 27 เม.ย. 2564 ]3
4 ดาวน์โหลดสื่อประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจการจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ ตาม พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561 [ 26 เม.ย. 2564 ]4
5 คำสั่งจังหวัดสระบุรี ที่ 1166/2564 [ 17 เม.ย. 2564 ]5
6 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธิ์องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2564 [ 16 เม.ย. 2564 ]6
7 🎉🎉ประกาศจังหวัดสระบุรี🎉🎉 เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่และสถานที่ที่มีความเสี่ยง [ 9 เม.ย. 2564 ]6
8 🎉🎉ประกาศจังหวัดสระบุรี🎉🎉 เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่และสถานที่ที่มีความเสี่ยง [ 9 เม.ย. 2564 ]5
9 ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เรื่อง แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 7 เม.ย. 2564 ]11
10 ขอเชิญประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) [ 9 มี.ค. 2564 ]23
11 ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี 2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]9
12 เรื่อง การปิดสถานที่เสี่ยงการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย และการผ่อนคลายมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) [ 15 ก.พ. 2564 ]36
13 ประกาศ เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง [ 5 ก.พ. 2564 ]30
14 เปิดรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 ธ.ค. 2563 ]42
15 ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 พ.ศ.2563 [ 4 ธ.ค. 2563 ]36
16 ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง [ 27 ต.ค. 2563 ]38
17 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 2 ต.ค. 2563 ]39
18 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครนักบริบาลท้องถิ่น [ 3 ส.ค. 2563 ]36
19 ผลสรุปแบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของประชาชน ประจำปี 2563 [ 12 มิ.ย. 2563 ]33
20 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรกาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำปีองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง [ 27 ม.ค. 2563 ]34
 
หน้า 1|2