องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี :www.rangam.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศรายชื่อผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) ปี พ.ศ. 2566

    รายละเอียดข่าว

ประกาศรายชื่อผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) ปี พ.ศ. 2566

    เอกสารประกอบ

ประกาศรายชื่อผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) ปี พ.ศ. 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ