องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี: www.wangmuangsao.go.th
 
 
แบบประเมิน LPA


แบบประเมินประสิทธิภาพขอ อปท.LPA 2563

    รายละเอียดข่าว

แบบประเมินประสิทธิภาพขอ อปท.LPA 2564    เอกสารประกอบ แบบประเมินประสิทธิภาพขอ อปท.LPA 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ