องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี :www.rangam.go.th

 
 

 

 

แบบประเมิน LPA


แบบประเมินประสิทธิภาพขอ อปท.LPA 2563

    รายละเอียดข่าว

แบบประเมินประสิทธิภาพขอ อปท.LPA 2564    เอกสารประกอบ

แบบประเมินประสิทธิภาพขอ อปท.LPA 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ