องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี: www.wangmuangsao.go.th
 
 
แบบประเมิน LPA


แบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท.LPA 2563.

    รายละเอียดข่าว

แบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท.LPA 2563    เอกสารประกอบ แบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท.LPA 2563.
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ