องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี: www.wangmuangsao.go.th
 
 
กระดานเสวนา
 
  - คำถามที่มีคนตั้งใหม่วันนี้   - คำถามที่มีคนตอบวันนี้

ค้นหาคำถาม
คำถามที่ คำถาม-[จำนวนคำตอบ] [จำนวนคนเข้าอ่าน] ผู้ถาม[วันที่ถาม] ผู้ตอบ[วันที่ตอบ]
00035 จะขอถังขยะ ต้องทำอย่างไรบ้าง [ 2 ] [ 49 ] นางปราณี นันตะสงค์ [18-05-2021 13:07] [19-05-2021 17:54]
00033 ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายสุขภาพ หายทำอย่างไรครับ [ 2 ] [ 35 ] นายสามารถ เภาด้วง ม.8 [07-05-2021 10:05] นายสามารถ เภาด้วง ม.8 [07-05-2021 10:55]
00032 ต่อใบอนุญาติประกอบกิจการน้ำส้มเกล็ดหิมะ ได้ที่เจ้าหน้าที่ท่านใดคับ [ 2 ] [ 29 ] นายบุญช่วย คันฐะสอน ม.17 [06-05-2021 14:06] นายบุญช่วย คันฐะสอน ม.17 [06-05-2021 17:17]
00031 เกิด 28 มิถุนายน 2505 ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุได้แล้วหรึอยังครับ [ 2 ] [ 32 ] นายมนัส ชีอยู่ ม.9 [06-05-2021 13:45] นายมนัส ชีอยู่ ม.9 [06-05-2021 17:17]
00030 สอบถามเรื่องขอใบอนุญาติประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ต้องทำอย่างไร [ 2 ] [ 31 ] น.ส.สารินี นาคะ ม.3 [05-05-2021 11:22] น.ส.สารินี นาคะ ม.3 [06-05-2021 14:02]
00029 ตอนนี้ขยะหมู่บ้านหาดเล็บยาวล้น อยากให้ทาง อบต.วังม่วง มาเก็บขยะด้วย [ 2 ] [ 33 ] หมู่ 8 [29-04-2021 09:49] หมู่ 8 [06-05-2021 14:03]
00028 ชำระภาษีที่ดิน ต้องดำเนินการอย่างไรบ้างคะ [ 3 ] [ 40 ] นิตยา แสงไทย [29-04-2021 09:48] เอกชัย [16-07-2021 16:28]
00027 ถ้าจะขอซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะจะต้องทำอย่างไร [ 3 ] [ 39 ] นายทองสุข หมวดแร่ ม.12 [28-04-2021 10:01] [28-04-2021 15:57]
00026 ขอลูกรัง เพื่อกลบหลุ่ม ถนนเส้นบ้านนายแปลง อุบานนท์ ต้องทำอย่างไร [ 3 ] [ 40 ] นายแปลง อุบานนท์ ม.14 [22-04-2021 09:26] [22-04-2021 21:16]
00025 อยากขอน้ำมาใช้ในบ้าน ต้องทำอย่างไรบ้าง [ 2 ] [ 37 ] น.ส.ทองใส ร้อยแก้ว ม.17 [22-04-2021 09:02] น.ส.ทองใส ร้อยแก้ว ม.17 [22-04-2021 13:08]
00024 ขอซ่อมไฟฟ้าข้างร้านค้าเป็นไฟฟ้าถนน ต้องทำอย่างไรบ้าง [ 3 ] [ 38 ] นายวัชรินทร์ เฉลิมวัฒน์ ม.16 [21-04-2021 10:30] นายวัชรินทร์ เฉลิมวัฒน์ ม.16 [21-04-2021 16:39]
00023 ขอน้ำใช้ต้องทำอย่างไรบ้าง [ 2 ] [ 45 ] น.ส.ฐิติมา อรุณบน ม.17 [20-04-2021 09:45] น.ส.ฐิติมา อรุณบน ม.17 [21-04-2021 12:42]
00022 ขอน้ำเนื่องจากน้ำในโอ่งแห้ง ต้องทำอย่างไร [ 3 ] [ 35 ] นางระเบียบ เอมกฤช ม.3 [20-04-2021 09:05] นางระเบียบ เอมกฤช ม.3 [06-05-2021 17:18]
00021 ขอน้ำใช้ในครัวเรือน ต้องทำอย่างไรบ้าง [ 2 ] [ 36 ] น.ส.สุจิตรา ฆ้องต้อ ม.17 [19-04-2021 10:34] น.ส.สุจิตรา ฆ้องต้อ ม.17 [21-04-2021 12:40]
00020 ขอใบอุทิศที่ดินเพื่อการสร้างถนนลูกรัง ได้ที่เจ้าหน้าที่ท่านใดครับ [ 2 ] [ 48 ] นายวรเทพ คำมี ม.15 [16-04-2021 13:56] [16-04-2021 16:35]
00019 ลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ที่ไหนครับ คนเกิด พ.ศ.อะไรถึงจะลงได้ [ 3 ] [ 39 ] นายสวัสดิ์ พรหมมณี ม.4 [16-04-2021 13:38] นายสวัสดิ์ พรหมมณี ม.4 [21-04-2021 12:39]
00017 ขอถังขยะต้องทำอย่างไรบ้างครับ [ 2 ] [ 39 ] นายนิคม พันทอง ม.2 [16-04-2021 11:07] นายนิคม พันทอง ม.2 [21-04-2021 12:38]
00016 บ้านพังจากพายุ ลมแรง ต้องทำอย่างไรครับ [ 2 ] [ 39 ] นางการี โสมเกตรรินทร์ [16-04-2021 10:15] นางการี โสมเกตรรินทร์ [21-04-2021 12:37]
00015 ขอนัำใช้ในครัวเรือนต้องทำอย่างไรบ้าง [ 2 ] [ 43 ] น.ส.ฐิติมา อรุณบน [16-04-2021 10:11] น.ส.ฐิติมา อรุณบน [21-04-2021 12:37]
00014 คอกเลี้ยงสัตว์พังจากพายุ ต้องทำอย่างไรบ้าง [ 3 ] [ 39 ] นายตาม กันดีลัง [16-04-2021 10:09] นายตาม กันดีลัง [21-04-2021 12:37]
- คำถามใหม่ - คำถามเก่า - คำถามที่ถูกตอบแล้ว - คำถามที่มีคนตอบมาก
กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 [หน้าถัดไป = 2]
1 2
[ ตั้งคำถามใหม่ ]